Fotovoltaika

„FOTOVOLTAIKA“ roste na VÚVeL

V plném proudu je v současných dnech výstavba fotovoltaické elektrárny. Na její vybudování Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. získal dotaci z Operačního programu životní prostředí v rámci Specifického cíle: 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Budovaná elektrárna bude tvořena celkem z 249 fotovoltaických panelů o výkonu 360 Wp. Takže celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému by měl dosahovat 89,64 kWp.

 

Nutnost úspor elektrické energie je vyvolaná snahou přispět k ochraně životního prostředí a poslední dobou i růstem cen. Roli ale také hraje zvyšující se spotřeba, která je nutná k realizaci vědeckých aktivit a zajištění standardních pracovních podmínek a kvality dosažených výsledků. Proto program šetření energií na VÚVeL zmíněnou „fotovoltaikou“ nekončí, v plánu je pokračovat dál…

DSC 0005 300x200

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
Tel.: 771 123 070
E-mail: martin.sanda@vri.cz