DSC 6617 Enhanced NR 720x380

Gratulujeme doc. RNDr. Luďkovi Eyerovi Ph.D. k rozšíření řady našich docentů!

Dne 6. 3. 2024 obdržel RNDr. Luděk Eyer, Ph.D. (z Laboratoře emergentních virových nákaz) dekret o jmenování docentem pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika“. Svoji habilitační práci na téma „Inhibitory replikačního cyklu medicínsky významných virových patogenů“ obhájil v listopadu loňského roku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Gratulujeme!

DSC 6607 Enhanced NR 300x200