Historie Malé galerie

Malá galerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně

Výstavní činnost Malé galerie byla iniciována pracovníky ústavu nejprve jako interní program výstavami umělecké tvořivosti veterinárních pracovníků v prostorách Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, kde výzkumný ústav tehdy sídlil. Organizátoři v té době jistě neměli v úmyslu pro příště tento styl výstav měnit, avšak po letech činnosti začali uvažovat o možnosti přizvat k výstavám i profesionální výtvarníky, což se uskutečnilo. Po dobudování Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách se současně s ústavem přesunula do nových prostor i Malá galerie, kde působí dosud a těší se zde daleko větší publicitě a návštěvnosti. Ke krátkému přerušení výstavní činnosti došlo z technických důvodů jenom v roce 1989 a Malá galerie znovu „odstartovala“ výstavou umělecké plakátové tvorby laskavě zapůjčené z archivu Domu umění města Brna.

Dramaturgie Malé galerie sledovala a často preferovala zájem návštěvníků, ale především se snažila o širokou škálu témat, stylů a výtvarných technik od kresby přes malbu, akvarel a grafiku po fotografii, drhanou krajku, atp. Vystavovali zde i zahraniční výtvarníci z Kanady, USA, Austrálie, Itálie a Německa. Rovněž zde byly pořádány příležitostné výstavy, např. „Obrázky našich dětí“. Šlo o soutěžní výstavu obrázků dětí zaměstnanců ústavu a vítězné obrázky byly odměněny. Dále to byl přehled grafických technik demonstrovaný pracemi význačných grafiků. Živý zájem vzbudila také výstava fotodokumentace a pohlednic z odborné cesty na Nový Zéland a do Austrálie, které přivezli výzkumní pracovníci ústavu jako neotřelý obrazový materiál přinášející osobní imprese, ale i dokumentaci prostředí. Z výstav z poslední doby jmenujme na příklad výstavu Inez Tuschnerové, Zdeny Höhmové, Sdružení Bienále Brno, Ludvíka Kundery. Malá galerie, ač výstavní plochou skutečně nepříliš velká, si v široké škále brněnských výstavních síní za léta své existence dokázala vybudovat významnou pozici, získala jméno, svůj okruh příznivců a dostala se do povědomí uměnímilovných návštěvníků.

V Malé galerii, dříve nazývané Minigalerie, vystavovali také umělci, kteří jsou dnes významnými výtvarnými osobnostmi. Například:

 • Vladimír Kololia (1987),
 • Vlasta Švejdová (1991, 2000),
 • Libor Teplý (1991),
 • Sylva Lacinová (1992),
 • Jan Rajlich ml. (1992),
 • Jan Rajlich st. (1993, 2003),
 • Vlastimil Zábranský (1993),
 • Miroslav Štolfa (1994),
 • Leonid Ochrymčuk (1994, 2002),
 • Inez Tuschnerová (1995),
 • Emanuel Ranný (1995, 2001),
 • Antonín Čalkovský (1998),
 • Zdena Höhmová (1998),
 • Miroslav Netík (1999),
 • Petr Baran (1999),
 • Rostislav Čuřík (2000),
 • Martin Foretník (2000),
 • Vlasta Baránková (2000),
 • Dalibor Chatrný (2001),
 • Petr Kvíčala (2001),
 • Dana Chatrná (2001),
 • Petr Veselý (2002)