kapr

JAKO RYBA VE VODĚ

Profish 1 300x187Jedním z témat, kterým se aktuálně odborníci na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. zabývají, je zdraví ryb, a to i díky projektu s názvem Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech PROFISH. Na projektu se odborně podílí i týmy z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Mendelovy univerzity v Brně. A celé to financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačních programů.

Jak je zdraví ryb ovlivněno prostředím, ve kterém ryby žijí? A jak to můžeme ovlivnit? A mají ryby své nemoci? A jak je před nimi můžeme chránit? I na tyto otázky hledá odpověď projekt PROFISH. Více vám řekne nové video o tomto výzkumném projektu. Ostatně, přesvědčte se o tom sami!

Klikněte zde:

YouTube video

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz