uvodní foto MG

Jánuš Kubíček – Vznik grafického listu – nová výstava v MG VÚVeL

100 let od  narození  významného brněnského malíře a grafika Jánuše Kubíčka  připomíná nová výstava v Malé galerii VÚVeL

Tvorba Jánuše Kubíčka je zastoupena ve všech našich významných galerijních sbírkách (4 450 děl ve 25 galeriích a muzeích) a dále v soukromých sbírkách u nás, ve Francii, Nizozemsku, Norsku, Rakousku, Rumunsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Spojených státech amerických, ve Spolkové republice Německo, Španělsku a ve Švýcarsku.

Motto: „Usiluji o projev, který je sám o sobě autonomní skutečností a vyjadřuje co nejpřesněji vztahy k podstatám, ležícím mimo tabuli obrazu. V současné době mne nejvíc zajímají vztahy, poměry, rytmus." Jánuš Kubíček, 1969

Malá galerie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno,

1.prosince 2021–16. ledna 2022 ve všední dny 9–16 hod. nebo na č. 533 332 032.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz