DSC 1055 3 1080x380

Jednání Rady Instituce VÚVeL

DSC 1056 2 189x300Dne 25. 10. 2021 proběhlo poslední jednání Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v tomto funkčním období, které trvalo od roku 2017. Rada instituce je vedle ředitele a dozorčí rady jeden ze tří klíčových orgánů každé veřejné výzkumné instituce. Jedná se o volený orgán, který schvaluje např. rozpočet instituce, vnitřní předpisy nebo výroční zprávu.

Ředitel ústavu, MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.,  sumarizoval nejdůležitější události, které se na ústavu odehrály v posledních letech. Zároveň ale představil některé stěžejní úkoly, které bude potřeba v nejbližším období splnit.

Dr. Faldyna dále poděkoval členům Rady za jejich činnost a všem zaměstnancům za jejich práci, bez které by nešlo naplňovat účel existence ústavu, čímž je základní a aplikovaný výzkum v agrárním sektoru a příbuzných vědních disciplínách.

DSC 1062 2 Scaled
DSC 1064 2 Scaled

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz