Bez Nazvu 1080x380

Kolektivní smlouva na dalších pět let byla na VÚVeL uzavřena

Dne 7. 12. 2020 byla uzavřena nová Kolektivní smlouva mezi Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. a Základní odborovou organizací Veterinárního odborového svazu ve VÚVeL.

Smlouva bude platit od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Smlouva obsahuje úpravu některých vnitřních procesů, včetně implementace pravidel pro výkon práce v režimu home-office a upřesnění podmínek uzavírání pracovně-právních smluv.