Depositphotos 332876134 XL 1080x380

Letošní Den Země vyzývá k omezení plastů

Každý rok 22. dubna si Dnem Země připomínáme výročí zrodu moderního ekologického hnutí v roce 1970. Letošním tématem Dne je „Planet vs. Plastics“.  Aktivita vyzývá skoncovat s plasty v zájmu zdraví lidí a planety a požaduje snížení výroby všech plastů o 60 % do roku 2040. Vědci na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. každý den pracují na tom, aby posouvali hranice vědění a prováděli výzkum zaměřený na řešení environmentálních problémů spojených s živočišnou produkcí udržitelným způsobem. Veškeré vědecké aktivity jsou směřovány tak, aby léčebná a preventivní činnost v chovech hospodářských zvířat sledovala evropské a světové  koncepce podporované WHO/FAO/OIE. Jedná se o principy Jedno zdraví, Jedna Země, Zelená dohoda pro Evropu, které se zaměřují na omezení resp. uvážlivé používání antibiotik u hospodářských zvířat nebo možnostmi náhrady antibiotik aplikací probiotických kultur. Část výzkumu je zaměřena také na dopady znečištění povrchových vod farmaceuticky aktivními látkami nebo mikroplasty na zdravotní stav zvířat.

Například za výsledky výzkumu v oblasti dopadu přítomnosti mikroplastů ve vodním prostředí a vysvětlení jejich vlivu na život a zdraví ryb náš ústav získal Cenu ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. První cenu v této soutěži získala MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. za práci nazvanou „Ovlivňuje orální příjem mikročástic polyethylenu zdravotní stav pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)?“, která se zabývala vymezením toxicity mikroplastů, které přispívají ke globálnímu znečištění vodních ploch. „Náš experiment zkoumal orální toxicitu polyethylenových mikročástic u pstruha duhového a zjistil potenciální přechod mikročástic do tělních orgánů a narušení zdravotního stavu ryb na několika analytických úrovních. To v konečném důsledku může způsobit problémy nejen pro samotného rybího jedince, ale také pro cílového konzumenta“, uvedla autorka.
PSHBCD Zabra Pstruh 2 267x200
Poškozená tkáň žaber pstruha duhového po expozici mikroplasty