Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

KRZYŽÁNKOVÁ Miroslava, Ing., Dr.rer.nat.

Oddělení:  2 - Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence
E-mail: 
Telefon: 1202
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: /