Lidé

Ing. Marie MACHATKOVÁ, CSc.

Oddělení:  3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
E-mail: 
Telefon: 533331418
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: 1/2