Lidé

doc. MVDr. Adam NOVOBILSKÝ, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení farmakologie a toxikologie
E-mail: 
Telefon: 533331118
Mobilní telefon: 773761865
Budova/poschodi: 1/1