Lidé

prof. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.

Oddělení:  4 - Oddělení farmakologie a toxikologie
E-mail: 
Telefon:
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: /