Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

CEBÁKOVÁ Jarmila

Oddělení:  4 - Oddělení farmakologie a toxikologie
E-mail: 
Telefon: 1143
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: /