Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

VRÁBLÍKOVÁ Alena , Mgr., Ph.D.

Oddělení:  4 - Oddělení farmakologie a toxikologie
E-mail: 
Telefon:
Mobilní telefon: 778769511
Budova/poschodi: 1/1