Lidé

doc. RNDr. Jan HOŠEK, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení farmakologie a toxikologie
E-mail: 
Telefon: 533331345
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: 1/1