Lidé

Tomáš KAPOUNEK, BA (Hons)

Oddělení:  Útvar informatiky
E-mail: 
Telefon: 777786205
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: 2/2