Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

DOBROVSKÁ Pavla

Oddělení:  27 - Útvar centrum pro transfer technologií a projektovou podporu
E-mail: 
Telefon: 2501
Mobilní telefon: 606776303
Budova/poschodi: 1/1