Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

DVOŘÁČEK Roman

Oddělení:  21 - Útvar informatiky
E-mail: 
Telefon:
Mobilní telefon: 602 412 315
Budova/poschodi: /