Lidé

Ing. Ludmila FALDÍKOVÁ, CSc.

Oddělení:  21 - Útvar informatiky
E-mail: 
Telefon: 533332022
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: 1/1