Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

CHYTKOVÁ Ivana

Oddělení:  3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
E-mail: 
Telefon: 1402
Mobilní telefon:
Budova/poschodi: 1/2