Lidé

Seznam zaměstnanců je řazen abecedně dle příjmení. Pro telefonní hovory z mimoústavního telefonu je třeba zadat předvolbu +420 533 33 + linku zaměstnance. Email zaměstnance se objeví po rozkliknutí jeho jména, u některých také číslo na služební mobilní telefon.

Jméno Oddělení Telefon
ABBASI SANI Soodabeh, Mgr. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
ANGER Martin, doc. MVDr., CSc. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1411
BLAHÚTOVÁ Denisa, Bc. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
ČERNOHORSKÁ Halina, Mgr. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1425, 1438
DOHNALOVÁ Renata 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1902, 1424
HORÁKOVÁ Adéla, Mgr. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1444
CHYTKOVÁ Ivana 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1402
KONEČNÁ Markéta, Mgr. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1444
KOPECKÁ Věra, RNDr., Ph.D. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1419, 1434
KUBÍČKOVÁ Svatava, RNDr. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1425, 1438
LITOŠOVÁ Karolína, Ing. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
MACHATKOVÁ Marie, Ing., CSc. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1418
MUSILOVÁ Petra, RNDr., Ph.D. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1423, 1437, 1421
MUŠKOVÁ Helena 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1424, 1437
RUBEŠ Jiří, prof. MVDr., CSc. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1401, 1402
SVOBODOVÁ Marie 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1434, 1419
ŠÍPEK Jaroslav, MVDr., Ph.D. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1912, 1434
VOZDOVÁ Miluše, Mgr., Ph.D. 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1422, 1437
ZÁSMĚTOVÁ Sylvestra 3 - Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 1402
 prvni   předchozí zobrazované záznamy: 1 - 19 z celkového počtu: 19 další  posledni