Ceny Medica Vetrina

Medica Veterinaria 2022

V prostorách Poslanecké sněmovny v Sále státních aktů na Malé Straně v Praze proběhlo slavnostní ocenění Medica Veterinaria a setkání osobností veterinární medicíny. Na setkání tradičně moderovaném Jolanou Voldánovou je každoročně předáváno ocenění za mimořádný, resp. celoživotní přínos v oboru a za publikační činnost, tzv. veterinární Oscar.
Pracovníci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně Medlánkách jsou již tradičně zastoupeni mezi oceňovanými pracovníky, např. vloni to byl dr. K. Kovařčík za mimořádný přínos a dr. J. Krejčí za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství, a dr. K. Nedbalcová za odborný článek „Fenotypové rezistence izolátů rodu Enterococcus“.
Ocenění za přínos veterinárnímu lékařství za rok 2022 bylo i letos uděleno dvěma osobnostem z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.
Oceněn byl MVDr. Martin Šanda (in memoriam) za celoživotní přínos. Ocenění jeho práce přichází v reakci na jeho nečekaný skon, a je zohledněním práce v oboru, i jeho působení v rámci VÚVeL.

Byl a navždy zůstane zosobněným rytířem, a to doslova: jak svým celoživotním pozitivním přístupem a nenapodobitelným šarmem, tak postavením veterinárního lékaře, který reprezentoval farmaceutické firmy a byl vždy víc vzácným a vzdělaným odborníkem než obchodníkem. Byl organizátorem odborných akcí pro Komoru veterinárních lékařů, pro alma mater a v poslední době především pro VÚVeL v Brně.

Další oceněnou osobností je MVDr. Monika Zouharová Ph.D. za publikační činnost, jmenovitě za článek: Zouharová M., Matiašková K., Nedbalcová K. Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2021–2022. Veterinářství 2022;72(10):574–579.
Tento patogen je významným původce zánětů mléčné žlázy krav a rezistentní kmeny jsou velkým problémem při léčbě onemocnění.

Moniky Zouharové jsem se zeptal, podobně jako i dalších kolegyň a kolegů, jak a čím Tě věda okouzlila natolik, že ses rozhodla pracovat v této oblasti veterinární medicíny?
Můj budoucí výběr oboru byl formován již na základní škole, kdy mě můj dědeček, veterinární lékař v Pardubicích, občas brával na vyšetření zvířecích pacientů. Také mi ukázal, jak se potom vzorky vyšetřují v mikrobiologické laboratoři, od této doby mě začal fascinovat svět patogenních mikroorganismů a tato „láska“ trvá dodnes. Po vystudování VŠ jsem našla inzerát na postgraduální studium se zaměřením na mikrobiologii a molekulární mikrobiologii s možností částečného pracovního úvazku ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. A takto jsem se dostala k vědě a výzkumu.
Jak toto rozhodnutí vidíš dnes, doporučila bys ostatním se zabývat vědeckou prací?
Nevím, co by bylo, kdybych se rozhodla jinak. V každém případě mě práce ve výzkumu baví, člověk se může zabývat tím, co ho zajímá. Je to velmi pestrá práce, zahrnuje mnoho činností počínaje studiem problematiky v literatuře, přes práci se zvířaty, laboratorní vyšetřování vzorků, zpracování a vyhodnocování výsledků a samozřejmě prezentace výsledků.
Na druhou stranu je to boj, vnímám, že je každým rokem těžší a těžší získat podporu pro výzkum. Pro získání financí na výzkum často musíme slíbit výstupy, u kterých si ale nemůžeme být dopředu jistí, že výsledky dopadnou dobře podle očekávání.
Nedokážu říci, jestli bych dalším ženám a mužům vědeckou práci doporučila či ne, záleží na každém, kdo co od své práce očekává.
Jak moc Tě věda omezuje ve Tvém volnu a co nejraději děláš mimo práci - víkendy, dovolená, večer?
Výhodou této práce je, že si můžu do značné míry sama organizovat čas. Volnočasové aktivity tedy nijak zvlášť neomezuje a naopak umožňuje např. zvládání povinností spojených s dětmi možná i lépe než v leckterém jiném zaměstnání. V době plánovaného experimentu musí však člověk počítat s pracovními víkendy, s prací do noci a někdy i přes noc. Tyto náročné činnosti v neobvyklý čas velmi stmelují pracovní kolektiv, často se na ně i těším a ráda na to vzpomínám.
Po práci relaxuji hlavně aktivním sportováním, volejbalem, fitness a v létě plážovým volejbalem, cyklistikou a horskou turistikou. V poslední době už také hodně času věnuji trénování mládežnického volejbalu.
Děkuji za otevřené sdílení svých zkušeností s prací ve vědecké instituci a velké blahopřání k udělení tohoto významného ocenění!

DSC 0039 300x200
Cena za celoživotní přínos byla udělena MVDr. Martinu Šandovi z VUVeL in memoriam. Cenu převzala dcera K. Šandová.

DSC 0064 300x200
Cenu za publikační činnost získal článek v časopise Veterinářství autorů Zouharová M., Matiašková K., Nedbalcová K. Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2021–2022. Cenu převzala MVDr. Monika Zouharová Ph.D.

DSC 0017 300x200
Udělování cen přihlíželo veterinární auditorium v zcela zaplněném Sále státních aktů Poslanecké sněmovny ČR.

MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.
PR Manager