Mezinárodní den žen a dívek ve vědě na VÚVeL

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě na VÚVeL

Na 11. února 2022 připadá Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN a letos se  koná již posedmé. Tento mezinárodní den připomíná důležitou úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu. Celosvětově je zastoupení žen ve vědě nízké, dle OSN je to přes 33 %, což srovnáním odpovídá i průměru EU. Česká republika se v tomto ohledu v EU řadí na poslední příčky s necelými 27 % žen ve výzkumu.

Na VÚVeL se můžeme pochlubit tím, že z celkového počtu vědeckých pracovníků je 60% žen na 40% mužů.  V současnosti zavádíme strategický přístup řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu HR Award, který mj. řeší i problematiku rovnosti pracovních příležitostí a podmínek v naši instituci.

"Jsme si ve VÚVeL vědomi toho, jak významnou roli ženy hrají v našich výzkumných oborech, a proto se je snažíme aktivně podporovat na všech stupních jejich kariéry.  „Umožňujeme kolegyním efektivní slaďování pracovního a soukromého života, především usnadněním jejich návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, a to využitím flexibilní pracovní doby, zkráceného úvazku nebo možnosti home office,“  dodala Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA, zástupkyně ředitele pro řízení a strategický rozvoj.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 2015, poprvé se pak slavil v následujícím roce. Tématem letošního ročníku je Rovnost, rozmanitost a inkluze: voda nás spojuje . K Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě se jako každý rok připojuje i NKC-gender a věda, které připravilo online kampaň, která probíhá na sociálních sítích a  webových stránkách centra.

DSC 1010 2

 Přejeme hezký den všem ženám mezi námi a děkujeme za jejich práci a úsilí!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz