37 720x380

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě na VÚVeL

IIMG 0052 300x200 letošní 11. únor patři Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě. Svátek, jehož datum stanovilo Valné shromáždění Organizace spojených národů již v roce 2015, má upozornit především na genderové nerovnosti. Role žen a dívek je i ve vědě důležitá a tento speciální den má napomoci globálnímu zrovnoprávnění.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se k této inciativě hlásí a naplňuje ji, což dokládá i aktuální zastoupení 118 žen z celkového počtu 183 vědeckých pracovníků.

Zástupkyně  ředitele pro řízení a strategický rozvoj, Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA uvedla: "Jsme si ve VÚVeL vědomi toho, jak významnou roli ženy hrají v našich výzkumných oborech, a proto se je snažíme aktivně podporovat na všech stupních jejich kariéry. Umožňujeme jim efektivní slaďování pracovního a soukromého života, především usnadněním jejich návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, a to využitím flexibilní pracovní doby, zkráceného úvazku nebo možnosti home office. V současnosti zavádíme strategický přístup řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu HR Award, který mj. řeší i problematiku rovnosti pracovních příležitostí a podmínek v naši instituci. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim vědkyním za jejich práci a úsilí."

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

 

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz