IMG 20240417 WA0000 1080x380

Mezinárodní úřad pro atomovou energii pomáhá bojovat s antimikrobiální rezistencí. A VÚVeL je zapojen

Mezinárodní úřad pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) není jenom agentura zabývající se mírovým využitím štěpení jádra pro výrobu elektrické energie nebo pro medicínské aplikace. Například ve spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství FAO podporuje také udržitelnou zemědělskou produkci.

Jedním z významných témat, které je společné humánní medicíně a zemědělské produkci, je boj s antimikrobiální rezistencí. Tuto agendu IAEA podporuje financováním tzv. koordinovaných výzkumných aktivit v rámci nového pětiletého projektu „Innovative Nuclear and Related Molecular Approaches for Detection and Characterization of Antimicrobial Resistance in Animal Production Environment“.

V polovině dubna 2024 proběhlo ve vídeňském International Centre první setkání „mentorů“ z rozvinutých zemí s kolegy ze zemí méně rozvinutých, zejména afrických a asijských. Mezi mentory byl také doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., vedoucí oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Docent Rychlík je odborníkem na využití inovativních směsí probiotických kultur pro záměrnou kolonizaci čerstvě vylíhlých kuřat s cílem zlepšit jejich přirozenou odolnost a tím snížit potřebu použití antibiotik. Tyto postupy byly opakovaně ověřeny díky projektům Národní agentury pro zemědělský výzkum a projektu Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet financovaného Technologickou agenturou České republiky.

IMG 20240415 WA0000 267x200

IMG 20240417 WA0005 267x200