Bacteria 3658992 960 720 720x380

MIKROBIOLOGICKÝ WEBINÁŘ

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským s.r.o. si Vás dovolují pozvat na MIKROBIOLOGICKÝ WEBINÁŘ , který se uskuteční 25. 11. 2021 od 10.00 do 12.00 hod.

Vysílán bude z VÚVeLu, odkaz na on – line platformu je uveden v pozvánce.

Program webináře:

 1. Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků – představení a cíle projektu.
  Mgr. Helena Juřicová, Ph.D. (VÚVeL Brno)
 2. Vyšetření mléčných a masných výrobků z tržní sítě ČR
  Mgr. Kristýna Kořená (VÚVeL Brno)
 3. Výskyt a charakterizace Listeria monocytogenes v tatarských biftecích
  Ing. Lucie Hlucháňová (VÚVeL Brno)
 4. Staphylococcus aureus v balených masných výrobcích z tržní sítě
  Mgr. Martina Florianová, Ph.D.  (VÚVeL Brno)
 5. Posuzování rezistence bakterií vůči záhřevu na (sub)pasterační teploty
  Ing. Irena Němečková, Ph.D., Ing. Šárka Trešlová, Ing. Eliška Lešková (VÚM Praha)
 6. Bakteriální toxin kolibaktin
  Mgr. Nicol Straková, Ph.D. (VÚVeL Brno)
 7. Laktobacily z trávicího traktu prasat jako potenciální rezervoár ATB rezistence pro patogenní mikroorganismy
  Mgr. Monika Morávková, Ph.D. (VÚVeL Brno)

Pozvánka a odkaz na webinář

 

 

Webinář je součástí projektu QK1910121 řešeného s finanční podporou NAZV v programu ZEMĚ.

juricova