Mašek cena

Ministr zdravotnictví ocenil projekt, na kterém se podíleli vědci z VÚVeL

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV) navrhla na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 celkem šestnáct projektů, ze kterých následně Vědecká rada a předsednictvo vybraly deset kandidátů.

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 si mohl za VÚVeL převzít i PharmDr. Josef Mašek, Ph.D., který se podílel na řešení projektu: „Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI“, jehož hlavním řešitelem byl prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vědeckému týmu na VÚVeL se v rámci projektu podařilo vyvinut nanočástice, které byly využity při vývoji metody zobrazení krevní sraženiny. Tato metoda by mohla usnadnit diagnostiku velmi závažných onemocnění, jako jsou cévní mozkové příhody, srdeční infarkty a plicní embolie.

GRATULUJEME!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
e-mail: martin.sanda@vri.cz