VUVELLABO1 2 1080x380

Monitoring SARS-CoV-2

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. společně s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně a s epidemiology z 1. lékařské fakulty UK zavedl systém monitoringu odpadních vod za účelem sledování epidemické situace nemoci covid-19 a predikce jejího vývoje.

Principem systému je odběr nečištěných odpadních vod na vybraných, pro daný účel vhodných  čistíren odpadních vod /ČOV/, izolace virové RNA a kvantitativní detekce množství genomových jednotek viru SARS-CoV-2. Virová RNA je do odpadních vod vylučována osobami infikovanými virem SARS-CoV-2 a tudíž její množství koreluje s jejich počty v oblastech napojených na sledované ČOV. Výsledky analýz ukazují dobrou využitelnost zvolené metody a tedy možnost získání cenných objektivních epidemiologických informací za nepoměrně nižší náklady než pomocí klinických testů.

Výzkumný tým aktuálně provádí kontinuální monitoring na 4 ČOV v ČR a analyzuje a vyhodnocuje výsledky analýz více než 550 vzorků odebraných na 66 ČOV v celé ČR v průběhu všech vln epidemie a je připraven nabídnout spolupráci zdravotnickému sektoru pro úspěšné plnění Doporučení Evropské komise na zavedení systematického monitoringu SARS-CoV-2 v odpadních vodách ze dne 17. 3. 2021. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. zajišťuje samostatně nebo ve spolupráci s provozovateli ČOV odběry vzorků odpadních vod a společně s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně provádí ve 3 laboratořích izolaci a kvantitativní detekci RNA SARS-CoV-2 z odpadních vod.

Aktuální výsledky potvrzují, že je systém schopen zachytit nástup nové vlny epidemie dříve než je prokázán klinickými testy. Velmi dobře korelují hodnoty z velkých čistíren, např. z obou linek na ÚČOV Praha, ukazují rychlý vzestup mezi 35. a 41. týdnem a ČOV Brno. Na ČOV Brno jsou aktuálně vyšší hodnoty virové RNA v odpadních vodách než v obdobích vrcholící epidemie na jaře a na podzim, což může znamenat např. vyšší počty bezpříznakových osob vylučujících viry do odpadních vod nebo vyšší virovou nálož u současných variant viru.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz