Cena Minarova

MVDr. Hana Minářová, Ph.D. – 1. místo v soutěži VĚDA PRO ZEMI

VII. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci vyhlásilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd v rámci celostátní akce Noc vědců v pátek 30. 9. 2022 v NZM. Letošní ročník byl rozšířen o dvě témata, Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.
MVDr. Hana Minářová, Ph.D. získala 1. cenu v kategorii disertační práce s prací o názvu „Optimalizace imunologických metod u ryb“, kterou vypracovala pod patronátem Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETUNI Brno a vedením hlavní školitelky doc. MVDr. Miroslavy Palíkové, Ph.D. a MVDr. Petry Ondráčkové, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., kde dr. Minářová působí na Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny. Vítězná  práce byla realizována zejména díky finanční podpoře projektu Operačního programu Věda-výzkum-vzdělávání „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“.
Téma práce tak jako i zaměření zmíněného projektu koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů.
Takové ocenění vždy potěší a motivuje k další práci. Dr. Minářová k tomu dodala:
„Tématem mé práce byla optimalizace imunologických metod u ryb se zaměřením na pstruha duhového. Tyto metody jsou momentálně využívány v laboratorní praxi. V budoucnu plánuji jejich optimalizaci i pro jiné druhy ryb.“

Gratulujeme!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
Tel.: 771 123 070
E-mail: martin.sanda@vri.cz