MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. zvolen viceprezidentem Komory veterinárních lékařů ČR

Náš zaměstnanec  MVDr. Jan BERNARDY, Ph.D. byl na 1. zasedání nově zvoleného představenstva KVL ČR, které proběhlo bezprostředně po ukončení XXIX. Sněmu Komory veterinárních lékařů ČR zvolen viceprezidentem KVL ČR.

Doktoru Bernardymu blahopřejeme a přejeme mu a celému představenstvu KVL ČR hodně úspěchů a těšíme na spolupráci!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz