Faldyna

Nové složení výborů odborů ČAZV na funkční období 2021 – 2025

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. novým předsedou Odboru veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd.

V průběhu března 2021 proběhly korespondenční volby do předsednictev všech odborů České akademie zemědělských věd, odborné a společenské instituce, která je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství ČR.

Novými členy předsednictva Odboru veterinárního lékařství byli zvoleni:

  • MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D. (VÚVeL)
  • prof. MVDr. Alfred HERA, CSc. (ÚSKVBL)
  • doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D. (MU)
  • prof. MVDr. Miroslav TOMAN, CSc. (VÚVeL)
  • prof. MVDr. Dagmar ZENDULKOVÁ, CSc. (VUB)

Na on-line jednání nového předsednictva byl 26.4.2021 za předsedu odboru na další 4-leté období zvolen Martin Faldyna, ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

„Děkuji předchozímu předsednictvu a zvláště doc. Suchému, končícímu předsedovi, za odvedenou práci pro Odbor. Doufám, že se nám společně povede zvýšit povědomí o Akademii a Odboru mezi odbornou komunitou a rozšířit naše řady zejména o mladší kolegy“, řekl nově zvolený předseda

GRATULUJEME!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz