Slosarkova web

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. docentkou

V těchto dnech úspěšně obhájila MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. na MENDELU svou docentskou práci na téma Monitoring a management pasivní imunity telat a kvality mleziva u dojeného skotu.

Docentka Šlosárková se celý svůj dosavadní profesní život věnuje problematice zdraví a produkce velkých i malých přežvýkavců. Konkrétněji se zaměřuje zejména na metabolické a produkční poruchy dojeného skotu včetně onemocnění končetin a mléčné žlázy, nemocem telat, produkční a preventivní medicíně dojeného skotu a dále zdravotní problematice a řízení zdraví stád ovcí a koz. Působila jako univerzitní pedagog a nyní působí především jako vědec a praktický veterinární lékař.
Od roku 2014 až doposud je zaměstnána ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) jako vědecký pracovník na Oddělení infekčních chorob a produkční medicíny a dále jako pracovník útvaru Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu.
Již 9 let je garantem edukačního projektu „VÚVeL Academy“, v němž organizuje série seminářů pro chovatele a veterinární lékaře na aktuální témata týkající se chovu a zdravotní problematiky hospodářských zvířat.
Jako vědecký pracovník VÚVeL byla a je hlavním řešitelem 8 výzkumných projektů NAZV zaměřených zejména na preventivní a produkční medicínu v chovech dojeného skotu a prasat. V dalších 3 projektech figurovala jako spoluřešitel.
Aktivně působí ve Svazu chovatelů ovcí a koz jako člen zdravotní komise a působí i jako poradce akreditovaný MZe v zemědělské prvovýrobě a soudní znalec v oboru Veterinární lékařství. Částečně pracuje také jako soukromý veterinární lékař v chovech přežvýkavců.
Je (spolu)autorkou řady vědeckých sdělení publikovaných v časopisech evidovaných v databázi Web of Science nebo Scopus, recenzovaných prací, kapitol v knihách, studijních materiálů a sdělení v profesních časopisech. Průběžně přednáší veterinární a chovatelské veřejnosti. Pravidelně se aktivně účastní zahraničních vědeckých konferencí a workshopů.
Je držitelkou ocenění za celoživotní přínos pro Svaz chovatelů ovcí a koz uděleného v roce 2019 a děkovného dopisu za celoživotní přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dlouholetou činnost pro ČAZV za rok 2021.

Výčet aktivit doc. Šlosárkové jen dokazuje, že titul docent jí bude zaslouženě patřit a my GRATULUJEME !

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
Tel.: 771 123 070
E-mail: martin.sanda@vri.cz