Nekkula

Návštěva ministra zemědělství

Dne 05. 12. 2022 navštívil Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula. Pan ministr se seznámil s aktuální situací a odbornými aktivitami v současné době řešenými na ústavu. Ředitel ústavu Dr. Faldyna představil publikaci věnovanou problematice afrického moru prasat s názvem: „Africký mor prasat - výsledky výzkumu v České republice, která vznikla ve spolupráci 8 institucí v ČR.  Byly prezentovány také připravované strategické projekty, jejichž cílem bude podpora špičkové vědy, podpora spolupráce s aplikační sférou nebo podpora lidských zdrojů. Pan ministr měl možnost si krátce prohlédnout část areálu a vědecké infrastruktury a také nahlédnout do prostor experimentálních stájí, kde právě neprobíhaly vědecké experimenty. V návaznosti na proběhlý seminář v rámci VÚVeL Academy ke zdravotní problematice včel se diskutovalo o možných příčinách problémů v chovech včel nebo možnosti využití definovaných probiotických kultur jako způsobu snížení spotřeby antimikrobik v chovech drůbeže nebo prasat.

Nekkula

Nekula
Nekula

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika