vlajka

Nemožné se stalo smutnou realitou – prohlášení VÚVeL k invazi na Ukrajině

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  s politováním sleduje vývoj válečného konfliktu na Ukrajině. Vyjadřujeme plnou účast a podporu ukrajinskému lidu. Uvědomujeme si závažnost situace a vždy budeme hájit svobodu a demokracii.  Rádi bychom, pokud to bude v našich možnostech a silách, nabídli pomoc ukrajinským kolegyním a kolegům působícím v naší zemi, ale i na Ukrajině.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz