Nová šance jak léčit klíšťovou encefalitidu

Nová šance jak léčit klíšťovou encefalitidu

Mimořádný objev se povedl týmu českých vědců. V genetické informaci viru klíšťové encefalitidy objevili unikátní struktury, označované jako guaninové kvadruplexy (G4), které hrají klíčovou roli v chování viru a v jeho schopnosti infikovat hostitelskou buňku. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. a Biofyzikální ústav AVČR, v. v. i. jsou garanty projektu zabývajícím se výzkumem G4 v genomu virů financovaného Grantovou agenturou České republiky, 20-20229S.

CO JSOU TO KVADRUPLEXY?“

Guaninové kvadruplexy mohou regulovat nejrůznější molekulární buněčné procesy a také se uplatňovat při virové infekci. Bylo zjištěno, že tyto struktury hrají důležitou roli při množení viru v hostitelské buňce, mají vliv na biologické vlastnosti viru a také mohou být cílem protivirových léčiv.

„NADĚJE NA CÍLENOU ANTIVIROVOU LÉČBU?“

 Molekuly, které rozpoznávají tyto G4 struktury, interagují s nimi a stabilizují jejich strukturu, mají vysoký antivirový účinek a mohly by tak v budoucnu rozšířit repertoár možných léčiv na tuto infekci. Vzhledem k tomu, že cílená antivirová léčba neexistuje, je tento objev velikou nadějí pro všechny, kteří se nakazí virem klíšťové encefalitidy.

 „A CO ZVÍŘATA? U LIDÍ SITUACI ZNÁME, ALE ZNÁME JI TAKÉ U ZVÍŘAT?“

„Guaninové kvarduplexy se přirozeně vyskytují také v genetické informaci jiných medicínsky významných virů, např. koronavirů, které mají význam nejen v humánní, např. SARS-CoV-2, ale i ve veterinární medicíně např. původce infekční peritonitidy koček. Zdá se, že G4 hrají důležitou roli jako regulační elementy i

významné protivirové cíle napříč různými virovými čeleděmi ze skupiny RNA i DNA virů.“ říká garant projektu RNDr. Luděk Eyer, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Výrazem významného přínosu ve výzkumu onemocnění klíšťovou encefalitidou je publikace výsledků této studie ve vysoce impaktovaném vědeckém časopise Nucleic Acids Research s impaktním faktorem 16,9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35420134/

Nejen garanti projektu, ale také vědci z Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR, v. v. i., Přírodovědecké fakulty MU, Ústavu organické chemie a biochemie AVČR v. v. i. a České zemědělské univerzity v Praze přispěli svým dílem k tomuto mimořádnému úspěchu a za to jim všem patří velká gratulace!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: martin.sanda@vri.cz