DSC01341 720x380

Nová výstava v MG VÚVeL

MVDr. Pavel KULICH, Ph.D. - Viry a vakcíny: minulost, přítomnost a budoucnost - vědecká fotografie

Nově instalovaná výstava vědeckých fotografií  pořízených elektronovým mikroskopem ,dokazuje jak věda a výtvarno spolu souvisejí.

Téma je velmi aktuální  - jsou zde prezentovány viry jako původci onemocnění zvířat a lidí , případně chorob přenosných ze zvířat na člověka tzv. zoonózy a vakcíny jako systémy boje s těmito chorobami.

Vakcíny a vakcinace jsou  v dnešní době pandemie viru  COVID-19 témata na výsost aktuální.

Dr. Kulich prezentuje na svých vysoce kvalitních fotografiích, vývoj vakcín od tzv. živých, inaktivovaných, rekombinantních až po RNA vakcíny poskytující přímo matrici pro syntézu bílkovin. Mechanismus RNA vakcín je uplatňován při vývoji vakcín proti COVID-19.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz