Letacek_Sabadas_Stránka_1

Nová výstava v MG VÚVeL

Výstava fotografií Petr Sabadáše zavede návštěvníka do světa oprýskaných cihlových zdí, opuštěných továrních prostor, do téměř apokalyptické industriální krajiny. Krajina je to pestrá, zejména pokud se fotograf zaměří na detaily, na plochy a proměnlivé barvy a tvary, připomínající abstraktní Pollockovy „drippings“, vytvořené stékáním a kapáním umělecké ruky přírody na plátno průmyslové výroby. Návštěvník je provázen světem niterných dobrodružství v opuštěných stavbách a po stopách po životech, které vzbuzují zvědavost a fantazii. Ta je živnou půdou pro sny a ty zase probouzí naději. Přijďte si pro trochu živné půdy pro své sny a pro naději do Malé Galerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., od 9-16 hodin, vstup zdarma po ohlášení na recepci ústavu. Nadějeplná výstava končí 15. října.

Vici informací  zde
Koláž z výstavy zde
Koláž z vernisáže zde