Cow 3089207 960 720 720x380

Nové poznatky a nové metody k prokazování zneužívání anabolických steroidů ve výkrmu hospodářských zvířat– cíleně prasat

Nové poznatky a nové metody k prokazování zneužívání anabolických steroidů ve výkrmu hospodářských zvířat– cíleně prasat – VÚVeL ACADEMY VIII

Termín konání: 11. 11. 2021
Seminář konaný on-line
Vysíláno a organizováno z VÚVeL


Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se konal za podpory České technologické platformy pro zemědělství odpolední webinář nazvaný Nové poznatky a nové metody k prokazování zneužívání anabolických steroidů ve výkrmu hospodářských zvířat– cíleně prasat – jako další seminář z cyklu vzdělávacích akcí VÚVeL ACADEMY VIII.

Přednášky si připravili zástupci SVS ČR Praha, ÚSKVBL, pracovníci MENDELU, VETUNI Brno a VÚVeL.

V úvodní přednášce MVDr. Veronika Vlasáková (SVS ČR Praha) konstatovala, že prozatím nebylo použití zakázaných hormonálních látek v České republice u hospodářských zvířat nikdy prokázáno, ojediněle jsou prokázány stopy přirozených hormonů, potom jsou tyto nálezy podrobeny dalšímu šetření a analýzy dokazují přirozený původ, např. důsledek působení pohlavních hormonů u kryptorchidních prasat nebo při neodhalené březosti před porážkou u skotu, důsledkem stresu u zvířat při porážení apod. Jakým způsobem probíhá laboratorně monitoring zakázaných látek v chovech hospodářských zvířat přednášela Mgr. Martina Rejtharová (ÚSKVBL). Seznámila nás s využitím screeningových metod a metod konfirmačních a zejména s interpretací dosažených výsledků, která musí být vždy jednoznačná.

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D. z VETUNI Brno se věnovala principům působení androgenních anabolických steroidů, ke kterým patří estradiol, progesteron a testosteron. Jejich konečným efektem je kromě jiného i různě silné zvětšení svalové hmoty bez současného zvýšení tukové tkáně u hospodářských zvířat, konkrétně prasat a skotu. Posluchači byli také informováni paní Ing. Skoupou (MENDELU), a to včetně obrazového materiálu, že dlouhodobé aplikace anabolických steroidů vedou k významným morfologickým, resp. histologickým změnám ve struktuře kosterní svalové tkáně, ale i varlat výkrmových prasat.

Ing. Kamil Šťastný, Ph.D. (VÚVeL) seznámil posluchače s principy používání a aplikací anabolických steroidů. Připomněl, že kromě endogenních a exogenních steroidů, které jsou dobře známé a také snad relativně dobře detekovatelné, existují i nově syntetizované steroidy, dříve v literatuře uváděné jako unmarketed steroidy, které obsahují syntetické struktury, u kterých se předpokládá, že se mohou a nemusí přirozeně vyskytovat, ale jejich chemické struktury nejsou známé. Připomněl jejich užití ve sportovním odvětví a jejich relativně snadnou dostupnost často v podobě „koktejlů“ jednotlivých látek, čímž se ztěžuje jejich detekce vzhledem k jednotlivým nízkým koncentracím v produktu. To je jeden z důvodů, proč je potřeba intenzivně hledat nové analytické metody, alternativní způsoby detekce s využitím moderních analytických technik, mezi které patří metabolomika a proteomika, o kterých přednášel kromě Ing. Štastného i Mgr. Jan Gebauer, Ph.D. z VÚVeL.

Webinář byl pořádán v souvislosti s řešením projektu NAZV QK1910311 a byl uskutečněn za finanční podpory ČTPZ při MZe. Účastnilo se ho cca 35 posluchačů a bude z něho připraven sborník prezentací, který bude k dispozici na webových stránkách VÚVeL, v sekci VÚVeL ACADEMY a ČTPZ.

 

Zapsala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.