Kanal1 720x380

Nově zrekonstruovaná kanalizace a čistírna odpadních vod v areálu VÚVeL předána do provozu

Dne 15. 12. 2020 byla předána do provozu zrekonstruovaná kanalizace a čistírna odpadních vod v areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v. v. i.

Rekonstrukce byla realizována díky operačnímu programu Ministerstva zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, který pokryl cca 68% ceny díla.

Při rekonstrukci byly využity dostupné moderní technologie tak, aby výsledné dílo odpovídalo přísným hygienickým normám a předpisům. Za zdárný průběh rekonstrukce je třeba poděkovat spolupracujícím firmám Aqatis a.s.VHS Brno a.s.VHZ Dis s.r.oWombat s.r.o. a AP Investing s.r.o.