DSC 0684 2

Nově zrekonstruovaný pavilon ryb pro výzkum na evropské úrovni

Dne 18. února 2021 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce pavilonu ryb“. Rekonstrukce za cca 7,5 mil. Kč byla financovaná z projektu OP VVV MŠMT EF16_019/0000869 „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“, který na ústavu běží od roku 2019.

"Nové nádrže umožní plně kontrolovat prostředí, ve kterém se ryby nacházejí, včetně teploty, saturace kyslíku či dezinfekce vody UV světlem. Díky recirkulační technologii bude také výrazně omezena spotřeba vody pro držení ryb. Po dovybavení chovnou technologií a získání příslušné akreditace pro chov experimentálních zvířat zvýší nové prostory kapacitu experimentálních stájí a umožní tak průběh širokého spektra pokusů na sladkovodních rybách, zejména kaprech a pstruzích. Kromě studia patogenů virového a bakteriálního původu zde na evropské úrovni proběhnou experimenty pro testování potenciálních vakcín, látek s antimikrobiálními účinky nahrazujících tradiční antibiotika bez rizika vzniku nových rezistencí, nebo také pokusy zaměřené na vliv složení krmiva na zdravotní stav rybího organismu, zejména imunitního systému" uvádí MVDr. Ľubomír Pojezdal, Ph.D., vedoucí výzkumné skupiny specializované na virové choroby ryb z Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny.

"Rekonstrukce pavilonu ryb zvýšila nejen kapacitu pro realizaci jednotlivých aktivit projektu, ale také standard práce a péči o chovaná zvířata a jejich welfare" řekl MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., vědecký garant projektu a současně ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v. v. i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz