Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

Vedoucí oddělení: MVDr. Ján MATIAŠOVIC, Ph.D.

Tel.: +420 533 331 317
E-mail: jan.matiasovic@vri.cz

Oddělení je zaměřeno zejména na studium patogeneze a epidemiologie infekčních i neinfekčnich chorob zvířat, na vývoj diagnostických metod a možnosti preventivních a terapeutických postupů, včetně vlivu výživy a možnosti nespecifické a specifické imunostimulace.

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: MVDr. Kamil KOVAŘČÍK, Ph.D.
Tel.: +420 777 786 319
E-mail: kamil.kovarcik@vri.cz

Skupina se podílela na vypracování a ověření metody ozdravování chovů skotu s využitím markerových vakcín od IBR. Dalším zdravotním programem, který se podařilo díky týmu dr. Kovařčíka realizovat v praxi, je ozdravování skotu od onemocnění BVD (bovinní virová diarea). V současné době je velká část chovů skotu v ČR od této nákazy ozdravena - zatím asi 170 stád (220 tisíc zvířat), což znamená každoroční přínos pro chovatele ve výši 260 mil. Kč. Hlavní aktivitou týmu pro další období je zavedení systému tlumení paratuberkulózy v chovech skotu.