Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

DSC 0483 3Vedoucí oddělení: doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.

Tel.: +420 533 331 201
E-mail: ivan.rychlik@vri.cz

Oddělení je zaměřeno zejména na diagnostiku, epidemiologii a prevenci bakteriálních infekcí zvířat, včetně studia střevní mikroflóry a jejich vlivu na odolnost zvířat a produkční parametry. Výzkum je věnován také mikrobiologii potravin. Součást oddělení je Sbírka zoopatogenních mikroorganismů.


Sekretariát oddělení: administrativně - provozní zajištění oddělení, kontaktní osoba pro zprostředkování další komunikace.
Romana VLČNOVSKÁ
tel: +420 533 331 602
email: romana.vlcnovska@vri.cz

Výzkumné skupiny

ZalewskaVedoucí výzkumné skupiny: Barbora ZALEWSKA, MSc., Ph.D.
Tel.: +420 777 786 711
E-mail: barbora.zalewska@vri.cz

Výzkumná skupina se zabývá aspekty bezpečnosti potravin a prostředí z hlediska možnosti jejich kontaminace virovými agens. Mezi hlavní témata patří vývoj molekulárně biologických metod s tím souvisejících a studium molekulární epidemiologie. Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Provádí detekci původců významných virových alimentárních infekcí (virus hepatitidy A, virus hepatitidy E, humánní noroviry, adenoviry aj.) v potravinách, prostředí a biologickém materiálu. Úzce spolupracuje s kontrolními orgány Ministerstva zemědělství (SZPI), správními úřady a zařízeními Ministerstva zdravotnictví (KHS, SZÚ, ZÚ).