Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

Vedoucí oddělení: doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.

Tel.: +420 533 331 201
E-mail: rychlik@vri.cz

Oddělení je zaměřeno zejména na diagnostiku, epidemiologii a prevenci bakteriálních infekcí zvířat, včetně studia střevní mikroflóry a jejich vlivu na odolnost zvířat a produkční parametry. Výzkum je věnován také mikrobiologii potravin. Součást oddělení je Sbírka zoopatogenních mikroorganismů.

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.
Tel.: +420 777 786 756
E-mail: vasickova@vri.cz

Výzkumná skupina se zabývá aspekty bezpečnosti potravin a prostředí z hlediska možnosti jejich kontaminace virovými agens. Mezi hlavní témata patří vývoj molekulárně biologických metod s tím souvisejících a studium molekulární epidemiologie. Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Provádí detekci původců významných virových alimentárních infekcí (virus hepatitidy A, virus hepatitidy E, humánní noroviry, adenoviry aj.) v potravinách, prostředí a biologickém materiálu. Úzce spolupracuje s kontrolními orgány Ministerstva zemědělství (SZPI), správními úřady a zařízeními Ministerstva zdravotnictví (KHS, SZÚ, ZÚ).