Inovační podnikání

O výsledcích aplikovaného výzkumu na VÚVeL…

V 129. čísle, XXXI. Ročníku časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v sekci AVO byl zveřejněn článek o vědeckých a aplikovaných výsledcích VÚVeL. Výsledky jsou odrazem výzkumných aktivit ústavu zaměřených na aplikaci v praxi. Jsou to především výsledky studia infekčních a neinfekčních onemocnění zvířat, přes jejich diagnostiku až po jejich prevenci, jako je např. vývoj vakcíny, diagnostické metody onemocnění zvířat, laboratorní pomůcky pro boj se vznikem rezistence na antimikrobiální léčiva, ale i aplikační software na evidenci zdravotního stavu a spotřeby antimikrobik na farmách. Ústav dále úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je potravinářství, nebo formou animálních modelů s humánním lékařstvím.

Článek je k nahlédnutí zde