Cena

Ocenění Medica Veterinaria 2021 slavnostně předány

V překrásných prostorách chlouby české secese, Obecním domě v Praze, proběhlo slavnostní setkání předních osobností veterinární medicíny. Při příležitosti již 6. ročníku Medica Veterinaria 2021 byly slavnostně uděleny ceny za celoživotní a mimořádný přínos v oboru a publikační činnost.

Akce, kterou vyhlašují odborné časopisy Veterinářství a Veterinární medicína vydavatelství Profipress,s.r.o., se konala  pod záštitou rektora Veterinární  univerzity v Brně, prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA, prezidentky Komory veterinárních lékařů ČR, MVDr. Petry Šinové  a MVDr. Zbyňka Semeráda, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR.

 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. získal největší počet ocenění. Cenu Medica Veterinaria 2021 získali:

  • v kategorii za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství

MVDr. Josef Krejčí, in memoriam

MVDr. Josef Krejčí byl jednou z nejvýraznějších osobností veterinárního výzkumu, úzce spjatý s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Odborně se věnoval zejména problematice infekčních chorob a imunitě hospodářských zvířat. Zabýval se také vývojem preparátů pro stimulaci nespecifické imunity. V oblasti studií nových cest aplikace vakcín se zabýval zejména intradermálním podání.

  •         v kategorii za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství byli oceněni dva kolegové

Prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc.

Prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc., dlouholetý ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, profesor farmakologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a také její prorektor se zásadním způsobem jako osoba pověřená řízením Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. zasloužil o intenzifikaci směřování vědeckých a výzkumných aktivit ústavu směrem k praktickým aplikacím do veterinární a zemědělské praxe.

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny chorob skotu na oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. získává cenu za nastavení imunodiagnostických postupů k průkazu paratubekulózy skotu. Souprava k detekci protilátek proti původci tohoto onemocnění ve vzorcích séra a mléka je po schválení Ústavem pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv vyráběn komerční společností. Soupravu bude možné využívat k zavedení certifikačního programu onemocnění v chovech skotu.

  • za publikační činnost, odborný článek v časopise Veterinářství / Veterinární klinika v kategorii CHOROBY DRŮBEŽE získala cenu

MVDr. Kateřina Nedbalcová ,Ph.D. za článek s názvem - Fenotypové rezistence izolátů rodu Enterococcus v chovech kuřat v České republice v letech 2020 a 2021

Článek shrnuje výsledky sledování výskyt a rezistenci k antibiotikům izolátů rodu Enterococcus (Enterococcus facalis a Enterococcus faecium) v chovech kuřat v ČR.

Enterokoky jsou považovány za fekální indikátor prostředí pro sledování mikrobiálních zdrojů znečištění a často jsou využívány při sledování trendů rezistence k antibiotikům. Jsou také jako závažné patogeny člověka. Byly označeny jako příčina téměř 12 % všech nozokomiálních infekcí, přičemž přibližně 90 % z těchto infekcí způsobují pouze dva druhy – E. faecalis a E. faecium.

Zjištěný výskyt rezistentních populací E. faecalis a E. faecium k různým antibiotikům je důkazem, že navzdory stále se zpřísňujícím regulačním opatřením k uvážlivému používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat, se v chovech drůbeže stále vyskytují enterokoky s různou úrovní rezistence k jednotlivým antibiotikům a jejich šíření může být potenciálním nebezpečím pro pracovníky v zemědělství nebo v potravinářství a jejich okolí.

Všem oceněným upřímně GRATULUJEME!

Slavnostní předávání cen MedicaVeterianaria2021 můžete shlédnout zde

https://vetweb.cz/videa/medica-veterinaria-2021/

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: martin.sanda@vri.cz