prase

Ocenění pro VÚVeL na mezinárodním workshopu

Koncem října tohoto roku uspořádalo pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí  již sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding s účastníky mj. i z Německa a Maďarska.

Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získala Ing. Rea Jarošová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. za příspěvek „Cytokine expression by CD163+ monocytes in Actinobacillus pleuropneumoniae-infected pigs”.

IMG 20211021 WA0001 225x300 „Náš příspěvek byl o reakci přirozené imunity na actinobacilovou pleuropneumonii u prasat. Hlavními složkami přirozené imunity bojující s bakteriální infekcí jsou neutrofilní granulocyty a monocyty popřípadě makrofágy. Příspěvek byl zaměřen na konkrétní skupinu CD163+ monocytů, které hrají významnou roli při zánětu APP. Z dřívějších pokusů naší výzkumné skupiny bylo zjištěno, že tato subpopulace je hlavní buněčnou populací monocytů, která infiltruje zanícené tkáně. V těchto místech zánětu dochází k nárůstu produkce zánětlivých cytokinů a cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jestli jsou za jejich produkci odpovědné právě CD163+monocyty/makrofágy. Výsledek je, že v krvi tyto CD163+monocyty neprodukují žádné cytokiny a až po příchodu na místo zánětu, do plic, do nekrotických lézí, jsou tyto CD163+monocyty/makrofágy zdrojem zánětlivých cytokinů.“ uvedla Ing. Rea Jarošová /na fotografii/.

 

 

Blahopřejeme!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz