Opatření COVID

Návštěvě je umožněn vstup do areálu VÚVeL pouze po předložení dokladu:

  • o dokončeném očkování proti onemocnění covid -19 (tj. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nebo druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu ke dni prokazování této skutečnosti uplynulo nejméně 14 dnů),
  • o prodělaném onemocnění covid-19 (tj. laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní),
  • o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 72 hodin,
  • o antigenním testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 48 hodin.