Opatření (measures) COVID

Návštěva je povinna si při vstupu do areálu ošetřit ruce dezinfekcí. Po celou dobu svého pobytu, používat ve vnitřních prostorách budov ochranu nosu a úst předepsané třídy.


The visitor is obliged to treat his hands with disinfectants when entering the premises. Throughout the stay, use indoors buildings of nose and mouth protection prescribed by its class.