Opatření COVID

Návštěva je povinna si při vstupu do areálu ošetřit ruce dezinfekcí. Po celou dobu svého pobytu, používat ve vnitřních prostorách budov  ochranu nosu a úst předepsané třídy.

Návštěva je povinna při vstupu do areálu předložit jeden z uvedených dokumentů:

  1. RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin,
  2. antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem, ne starším 24 hodin,
  3. potvrzení zaměstnavatele o provádění preventivního testování podle mimořádného opatření MZd.

V případě, že se návštěva nemůže výše uvedenými doklady prokázat musí strpět na místě provedení antigenního samotestu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.