Open House

OPEN HOUSE 2022

Měli jsme návštěvu.

Moc mile nás překvapil zájem účastníků 5. ročníku festivalu městské architektury OPEN HOUSE 2022 o náš ústav. Ředitel VÚVeL dr. Martin Faldyna nejprve seznámil návštěvníky s historií a současností ústavu. Poté následovala prohlídka vybraných zajímavých architektonických prvků – vstupní foyer hlavní budovy vč. Malé Galerie VÚVeL. Galerie je sice malá rozlohou, ale velká dlouholetou tradicí a množstvím výstav významných výtvarníků. Paní Zdenka Gregorová z Útvaru informatiky VÚVeL podala odborný výklad o historii a architektuře budovy vč. knihovny s unikátním točitým schodištěm. Následoval sestup do protiatomového krytu, který je také součástí  budovy. Ředitel Faldyna návštěvníky ještě zavedl do nejmladší budovy. Zdejší laboratoře, vzhledem k infekčnímu prostředí, zájemci navštívit nemohli, ale ze čtvrtého patra se mohli pokochat neobvyklým výhledem na městskou část Medlánky.

Fotoreportáž níže

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
email.: martin.sanda@vri.cz