DSC 0783 1080x380

PAVILON RYB – nově zrekonstruované výzkumné pracoviště na evropské úrovni předáno do užívání

Brno 29. 3. 2021 - Předáním kompletního technického vybavení Pavilonu ryb byl dosažen významný milník projektu OP VVV MŠMT EF16_019/0000869 „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“. Po úspěšné akreditaci bude zrekonstruovaný pavilonu ryb využíván pro řešení dalších výzkumných aktivit projektu. Celková investice byla cca 7,3 mil Kč.

„Nový pavilon ryb v nejbližší době čeká proces akreditace pro chov pokusných zvířat.  Po jeho zdárném završení budou jednotlivé kádě osazené kaprovitými a lososovitými rybami. Díky nejmodernější technologii čištění vody představují tyto prostory ideální zázemí pro studium fyziologie ryb bez přítomnosti infekčních agens. Systém samostatné uzavřené recirkulace vody pro každou káď také umožní provádět detailní studie vlivu chemických látek na zdraví ryb, od krmiv přes léčiva až po toxiny či polutanty“  uvedl MVDr. Ľubomír Pojezdal, Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny specializované na choroby ryb z Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny VÚVeL.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz