PF

PF 2022

Přejeme hodně zdraví, úspěchů a radosti  v novém roce 2022! Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.