PF 2023

PF 2023

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé.

Dovolte nám co nejsrdečněji vám a vašim blízkým popřát klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 pevné zdraví a mnoho štěstí v osobním i profesním životě.

Jménem zaměstnanců Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Martin Faldyna